Skanowanie

Proces skanowania może przebiegać w dwojaki sposób. 

  • Skanowanie może wykonać już lekarz dentysta w swoim gabinecie stomatologicznym za pomocą skanera wewnątrzustnego. Dzięki procesowi skanowania wewnątrzustnego lekarz nie musi pobierać wycisku. Skaner wewnątrz ustny wykonuje kilkadziesiąt lub kilkaset zdjęć trójwymiarowych w kilka sekund. Następnie zdjęcia te są składane przez oprogramowanie skanera i na ekranie monitora skaneru pojawia się obraz 3D stanu jamy ustnej pacjenta. Plik automatycznie zapisywany jest przez skaner w rozszerzeniu .STL. Lekarz bez pośrednictwa technika dentystycznego może wysłać drogą elektroniczną specjalistycznemu Centrum Frezowania wellCAMdent wirtualny model jamy ustnej swojego pacjenta.
  • Druga możliwość skanowania przebiega w laboratorium techniki dentystycznej. Skanowanie za pomocą skanera zewnątrzustnego może przeprowadzić każda wyszkolona w tym zakresie osoba. Do skanera zewnątrzustnego technik dentystyczny potrzebuje model gipsowy, który umieszcza wewnątrz skanera. W specjalistycznym Centrum Frezowania wellCAMdent posiadamy jeden z najdokładniejszych skanerów na rynku szwajcarskiej produkcji firmy iMetric. W pracach na implantach zaleca się skanowanie na skanerach 5-osiowych o najwyższej rozdzielczości, dlatego zalecamy przesyłanie modeli/wycisków z pracami na implantach bezpośrednio do Centrum Frezowania wellCAMdent. Po zeskanowaniu modelu gipsowego technik dentystyczny uzyskuje wirtualny model 3D gotowy do projektowania w CAD podbudów protetycznych.