CAM

CAM (komputerowe wspomaganie obróbki/wytwarzania)

Oprogramowanie CAM to system mający na celu integrację fazy projektowania CAD oraz wytwarzania końcowego produktu. Cechą charakterystyczną systemu CAM jest transformacja modeli powstałych w wyniku projektowania CAD na instrukcje maszynowe, pozwalające na wykonanie  poszczególnych prac. Innymi słowy w oprogramowaniu CAM nadajemy parametry frezom takie jak ścieżka, prędkość obrotowa wiertła, częstotliwość oscylacji. Przekłada się to na projektowanie w blanku [krążku materiałowym] w którym miejscu mają zostać wyfrezowane suprastruktury protetyczne. Nasze specjalistyczne oprogramowanie wykorzystuje zdolność frezowania w 5-osiach frezarki. Frezowanie w 5 osiach ma szczególne znaczenie przy wyfrezowywaniu podcieni, do których frezy dochodzą z łatwością. Frezarki o mniej niż 5 osi nie mają możliwości dojścia do miejsc, w których są podcienie.
Nasze oprogramowanie CAM jest wysoce profesjonalnym, używanym w przemyśle oprogramowaniem. Dzięki najwyższej jakości programom jesteśmy w stanie zaprojektować ścieżkę wiertła indywidualnie do każdego przypadku, nie korzystając ze schematów. To właśnie dlatego dzięki naszym wyspecjalizowanym technikom, inżynierom i programom znajdujemy indywidualne rozwiązania dla każdego przypadku osobno.